view
提供1房以下的細單位新盤皆見熱賣,你認為這類單位日後樓價會否跑贏大市?

   觀看相關討論
| 頭條日報 | 新聞搜尋 | 教育網 | The Standard | Job Market | Caz Buyer | 電腦廣場 | 東Touch |
社論 | 評論 | 要聞港聞 | 財經 | 地產 | 教育 | 娛樂 | 體育 | 馬經 | 副刊 | 國際 | 中國
Copyright Sing Tao Ltd. all rights reserved. General Enquires, contact us at info@singtao.com
聯絡我們:
編採部:property.web@singtaonewscorp.com, 2798 2477
網上放盤查詢 : 2798 2386  地產網廣告查詢 : 2798 2386

| 私隱政策聲明 | 使用條款 | 版權告示 | 免責聲明 |