Google Play

掃瞄下載星島地產
Android手機App

App Store

掃瞄下載星島地產
IOS手機App

大型新盤銷情理想,會否帶動樓市回穩?

熱門地產話題

主題 發表日期
近期示威活動升級,會否打窒屋苑睇樓及成交量? 2019-10-14
政治事件加劇,影響市場氣氛,二手樓市會否大幅下挫? 2019-10-07
差估署最新租金指數創紀錄新高,往後數月住宅租金會否繼續攀升? 2019-09-30
近期新盤頻以貼市價出擊,會否吸引買家積極入市? 2019-09-24
二手價一減再減,會否帶動交投? 2019-09-16
二手價一減再減,會否帶動交投? 2019-09-16
近期二手減價盤驟增,會否令成交量從低位回升? 2019-09-09
近期二手減價盤驟增,會否令成交量從低位回升? 2019-09-09
近期二手減價盤驟增,會否令成交量從低位回升? 2019-09-09
近期二手減價盤驟增,會否令成交量從低位回升? 2019-09-09
近期二手減價盤驟增,會否令成交量從低位回升? 2019-09-09
屋苑估價跌幅加深,會否影響準買家入市意欲? 2019-09-02
二手議幅逐步擴闊,會否帶動交投量從低位回升? 2019-08-19
樓市觀望氣氛持續,新盤推售量會否下跌。 2019-08-12
社會氣氛動盪不穩,會否令二手議幅擴大? 2019-08-05
近期二手市場頻錄低市價成交,此類成交會否繼續蔓延各區? 2019-07-29
政治事件持續,對樓市交投量會否受影響? 2019-07-29
近期二手議價幅度稍增 會否帶動上車盤交投? 2019-07-22
多個大型新盤備出擊,對於樓市氣氛會否有所幫助? 2019-07-15
新盤交投量回升,會否帶動大型項目加快應市? 2019-07-08