Google Play

掃瞄下載星島地產
Android手機App

App Store

掃瞄下載星島地產
IOS手機App

周末預約睇樓量按周升約3.6%

2021-06-11 17:59
市場氣氛向好,新盤接連推售,帶動二手交投,周末預約睇樓量按周升約3.6%。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示,一手新盤推售,帶動整體入市氣氛,不少準買家趁假期四出睇樓,相信向隅客會陸續回流二手,帶動交投。

美聯住宅部行政總裁布少明表示,新盤部署推出,刺激市場購買力,準買家四出物色單位,故週末的預約睇樓活動按周上升。

利嘉閣研究部主管陳海潮表示,買家趁端午節長假期出外睇樓覓盤,周末指標屋苑預約參觀客量續造好。

祥益營業董事胡志偉表示,周末屯門睇樓量比上周升5%,白居二吸引上車客睇樓,亦使換樓客的睇樓量增加,相信周末成交量會上升。