Google Play

掃瞄下載星島地產
Android手機App

App Store

掃瞄下載星島地產
IOS手機App

屋宇署四月批出16份圖則

2021-06-22 16:08
屋宇署公布,4月共批出16份建築圖則,其中港島四份、九龍五份及新界七份。上述批出的圖則包括7項住宅及商住發展、兩項工廠及工業發展,以及七項社區服務發展。

屋宇署同時發出15份入伙紙,包括港島三份、九龍六份及新界六份。